Technické pokroky pomáhají realizovat projekty

Pokud potřebujete získat geodetická data z velkého území nebo nepřístupného terénu, tak v tomto případě je naprosto spolehlivá digitální fotogrammetrie. Je pravdou, že v některých případech je možné využít i metody laserového skenování, ale pokud se bude jednat o rozsáhlý terén, tak v tomto případě bude nedostačující. Digitální fotogrammetrie využívá digitální letecké snímky, což ji právě posouvá značně dál, než je laserové skenování. O těchto technikách sevíce dozvíte zde: https://www.visionplan.cz/.

Co je fotogrammetrie

Veškerá data měřeného objektu se provádí bezkontaktní metodou, snímáním a měřením. Velkou výhodou je, že snímky měřeného objektu vznikají v jednom okamžiku. Můžete tímto způsobem získat naprosto přesný podklad pro projekční činnost, ale také dokumentaci již skutečného objektu. Digitální model terénu je skutečně autentický a navíc se dá použít pro přesné výpočty. Díky této metodě se již nemusíte obávat toho, že máte objekt vzdálený nebo těžko přístupný. Samozřejmě před provedením geodetické práce je možné se poradit, která metoda bude lepší a jak se bude postupovat.