Jak to tam chodí

Nebudeme rozebírat podrobnosti. Jednoduše řečeno prochází-li přechodem polovodiče správným směrem elektrický proud, přechod vyzařuje různé druhy záření, mj. i viditelné světlo. Barva tohoto světla je závislá na chemickém složení použitého polovodiče. Je zajímavé, že LED žárovka, svítící bíle neexistuje a bílé světlo je třeba vytvářet např.kombinací LED diod různé barvy, nebo jinými způsoby, aby výsledné světlo bylo bílé. Obrovskou výhodou světelných diod je, že pracují s pouze malým elektrickým proudem a napětím. A právě tato skutečnost rozhodla o takovém nárůstu jejich popularity.

Výhody nejsou jen v proudu a napětí

Výhodou LEDek jsou i možnosti vyrobit různé provedení diody, která pak plní přesně danou funkci, co se týká optických vlastností, ale i například jejich tvárnosti. Udává se, že LED žárovka má 10x větší účinnost než klasická žárovka a 2x větší, než zářivky co se týká poměru svítivost/výkon. Tj. že každý watt energie v LEDce vyzáří mnohem víc světla, než žárovky či zářivky.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup